Înapoi

IMPRESSUM

Adresa:
KAISER+KRAFT S.R.L.
Str. Câmpului, Nr. 15/A,
(Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea)
240627-Râmnicu-Valcea, Vâlcea
Romania

Tel: +40-(0)250.702.110
Fax: +40-(0)250.744.400
Gsm: +40-(0)720.54.94.15

E-Mail: service@kaiserkraft.ro


Administratori: Irina Ghiță, Hans Peter Helminger

Sediul:
Râmnicu-Vâlcea
Codul de inregistrare fiscala: RO 17517690

Observatii juridice / dreptul de autor
Informaţiile trecute pe pagina de internet sunt obiectul unui control continuu şi actualizării din partea firmei KAISER+KRAFT. În ciuda celei mai stricte diligenţe, între timp, datele se pot schimba. Nu putem prelua nici un fel de garanţie pentru corectitudinea, completitudinea şi actualitatea informaţiilor. Acelaşi lucru este valabil pentru toate celelalte pagini de web spre care direcţionează hiperlegăturile. Pentru paginile accesate în acest mod, firma KAISER+KRAFT S.R.L. nu este responsabilă. În continuare, firma KAISER+KRAFT S.R.L. îşi asumă dreptul la efectuarea modificărilor sau completărilor legate de informaţiile oferite. Conţinutul şi structura paginii de intrnet ale firmei KAISER+KRAFT S.R.L. sunt protejate de dreptul de autor. Multiplicarea, distribuirea, publicarea, modificarea sau darea la dispoziţia terţelor persoane sau procesarea tuturor elementelor de structură, mai ales a textelor, a unor părţi din text, materialelor de ilustraţii, graficelor, programelor şi elementelor de design presupune un acord prealabil explicit, în formă scrisă, din partea firmei KAISER+KRAFT S.R.L..