Înapoi
Ghid de produse de mediu

Depozitarea substanțelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic în vane de captare

Notă: următoarele informații suplimentare referitoare la „depozitarea substanțelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic în vane de captare” se bazează pe legi și regulamente germane.
Vă rugăm să respectați prevederile și dispozițiile obligatorii valabile în țara dumneavoastră. Obțineți mai multe informații de la autoritatea dumneavoastră competentă.

Temeiuri juridice generale și definiții

Depozitarea reglementară a lichidelor toxice pentru mediul acvatic

În principiu, manipularea și depozitarea substanțelor periculoase reprezintă un potențial de risc foarte ridicat. Pentru a proteja oamenii și mediul înconjurător, în companiile care lucrează cu substanțe periculoase trebuie puse în aplicare cerințele speciale ale legislației (BetrSichV, TRbF, GefStoffV, WHG, VAwS, etc.).

Legea privind gestionarea apelor (WHG)

Principiul de precauție, conform Legii privind gestionarea apelor (WHG), prevede că anumite măsuri sunt permise doar dacă este puțin probabil, pe baza experienței umane, ca acestea să poată duce la modificări negative ale unei ape. În art. 62 și art. 63 din WHG sunt reglementate cerințele privind manipularea substanțelor toxice pentru mediul acvatic și criteriile de adecvare pentru sisteme de depozitare, transvazare și manipulare a substanțelor periculoase.

Legea privind protecția muncii (ArbSchG)

Art. 3: „Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare prevăzute în Legea privind protecția muncii(...).” „În plus, angajatorul (...) trebuie să pună la dispoziție mijloacele necesare.”


Art. 13: „Persoanele responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor sunt, pe lângă angajator, persoanele delegate în scris de acesta.”

Amplasare și depozitare

Recipientele în care se depozitează lichide inflamabile sau neinflamabile, toxice pentru mediul acvatic, trebuie asigurate împotriva scurgerilor, folosind vane de captare adecvate (protecția apelor subterane).
O vană de captare trebuie să poată colecta conținutul celui mai mare recipient (cel puțin 10 % din cantitatea depozitată).

Exemplu:

Vană de captare pentru depozitarea a 2 butoaie de 200 litri
10 % = 40 litri
Cel mai mare recipient = 200 litri
Capacitate de captare necesară
a venei de captare = 200 litri

ATENȚIE: în cazul depozitării în zone de protecție a apelor (în măsura în care este permisă), trebuie să poată fi reținută întreaga cantitate care urmează a fi depozitată (100 %).

Rezistențe

Rezistența împotriva coroziunii a materialelor folosite pentru vana de captare, precum și compatibilitatea acestora cu substanțele depozitate trebuie asigurate în mod demonstrabil.


NOTĂ: în cazul în care nu sunt disponibile specificații în listele referitoare la rezistență, materialul vanei de captare poate corespunde cu materialul recipientului de depozitare.

Vane de captare din oțel

Pot fi utilizate pentru lichide inflamabile (înălțimea vanei 500 mm) și toxice pentru mediul acvatic.

Depozitarea substanțelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic în vane de captare wt$

Vane de captare din polietilenă

Pot fi utilizate pentru lichide toxice pentru mediul acvatic, precum și pentru acizi și substanțe alcaline; nu pot fi folosite pentru depozitarea lichidelor inflamabile.

Depozitarea substanțelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic în vane de captare wt$

Depozitare mixtă

În cazul depozitării mixte în/pe vane de captare, pe lângă respectarea interdicțiilor privind depozitarea mixtă, trebuie să se asigure că substanțele depozitate deasupra unei vane nu pot reacționa între ele la contact.
Nu trebuie respectate doar rezistențele materialelor, ci inclusiv posibilele reacții exotermice, în special în cazul vanelor de captare din polietilenă. Căldura generată în astfel de reacții distruge integritatea structurală a vanei de captare.

Manipularea vanelor de captare

Necesitatea de a utiliza vane de captare este evidentă, având în vedere legile și regulamentele relevante aplicabile. Suplimentar, pentru folosirea lor trebuie respectate următoarele reguli:

 • Vanele de captare pot fi amplasate doar pe suprafețe plane, ferite de ploaie. Condițiile de spațiu determină dacă este necesară folosirea unei protecții împotriva coliziunii.
 • Recipientele trebuie depozitate pe vană, astfel încât să nu o depășească. Astfel, se previne căderea, iar în cazul unei scurgeri, lichidele sunt colectate.
 • În cazul în care se transvazează lichide din recipiente de pe vană, trebuie să se asigure că orificiul de scurgere se află deasupra acesteia. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza dimensiunilor recipientului, trebuie folosit un recipient pentru umplere. Astfel, scurgerile care provin de la etanșarea defectuoasă a robinetului, precum și lichidul care picură ulterior sunt captate în siguranță.
 • Dacă nu se specifică înălțimea pentru transvazare în recipiente mici sau vâscozitatea lichidului, se recomandă utilizarea unei suprafețe înălțate și înclinate.

Obligațiile operatorilor

În STAWA-R (Regulamentul privind vanele de oțel) sunt definite obligațiile operatorilor:

 • Operatorul este responsabil pentru utilizarea conformă
 • Îngrijire/întreținere
 • Vana de captare trebuie protejată de apă și murdărie
 • Deteriorările de pe stratul de protecție a suprafeței trebuie remediate imediat (coroziune)
 • Verificări regulate (cel puțin 1 dată pe săptămână)
 • Starea vanei de captare (grătare) trebuie verificată la fiecare 2 ani, prin inspecție vizuală
 • Rezultatul trebuie documentat și furnizat autorității de administrare a apelor, la cerere

Împărțirea substanțelor periculoase în clase de pericol pentru apă

npa: nepoluantă pentru apă

nou*: în general nocivă pentru mediul acvatic, de exemplu amestecuri solide și anumite substanțe lichide plutitoare (gunoi de grajd lichid, gunoi de grajd, furaje însilozate sau deșeuri)

CPA 1: nocivă pentru mediul acvatic

CPA 2: (considerabil*) nocivă pentru mediul acvatic

CPA 3: foarte toxică pentru mediul acvatic
(* conform AwSV)

Dacă nu există o clasificare, este necesar ca operatorul să realizeze propria clasificare a substanței.

Autorizarea vanelor de captare

 • Declarația de conformitate (DCF) confirmă faptul că vana de captare îndeplinește cerințele STAWA-R
 • Auditarea unică și recurentă a producătorului, în calitate de societate specializată în sensul WHG, este realizată de TÜV sau o organizație de certificare comparabilă
 • STAWA-R se aplică în cazul vanelor din oțel nesuprapuse, cu un volum de până la max. 1.000 l
 • Sistemele de depozitare alternative, de exemplu din plastic, necesită o autorizație generală a organului de supraveghere a execuției din partea DIBt (Institutul German pentru Tehnica Construcțiilor, Berlin)
Depozitarea substanțelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic în vane de captare wt$

Sisteme de vane din oțel

Depozitarea substanțelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic în vane de captare 711
Depozitarea substanțelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic în vane de captare 675
Depozitarea substanțelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic în vane de captare 677
Depozitarea substanțelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic în vane de captare wt$

Sisteme de vane din plastic

Depozitarea substanțelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic în vane de captare 646
Depozitarea substanțelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic în vane de captare 677
Depozitarea substanțelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic în vane de captare 673
Produsele noastre de top din acest ghid
Relevant
Număr articole: 1