SUNTEM AICI PENTRU VOI!

Continuăm să procesăm toate solicitările și să efectuăm livrări. Comandați în siguranță din magazinul online sau contactați-ne oricând pe mail contact@kaiserkraft.ro sau telefonic la 0250 702 160 între orele 8 și 17.

Înapoi

CONDITII COMERCIALE GENERALE KAISER+KRAFT S.R.L.

În conformitate cu legislaţia română, contractele de cumpărare se încheie pe baza comenzii beneficiarului, între KAISER+KRAFT S.R.L., Nr.Reg.Com. J38/66/2011, CIF: RO17517690, cu sediul în strada Câmpului nr. 15A, Centrul de Afaceri Flandra, Râmnicu Vâlcea, județ Vâlcea în calitate de furnizor şi client, în calitate de furnizor şi clientul în calitate de beneficiar, al cărui obiect îl constituie livrarea de mărfuri oferite prin intermediul catalogului furnizorului.

Orice oferte, bunuri furnizate si alte servicii oferite, inclusiv servicii de consultare, informatii (si servicii similare), de KAISER+KRAFT vor fi efectuate exclusiv pe baza prezentului document Termeni si Conditii Comerciale Generale. Orice alte conditii ale clientului, care nu au fost clar confirmate în scris de KAISER+KRAFT nu obliga în nici un fel furnizorul, chiar daca acesta nu a exprimat obiectii la aceste conditii. În general, ofertele sunt depuse fara angajament. Încheierea unui contract si a oricaror alte acorduri vor deveni obligatorii pentru noii clienti prin confirmarea scrisa a furnizorului.

În orice caz, acceptarea bunurilor este considerata ca acceptare a acestor Termeni si Conditii Comerciale Generale. Toate acordurile vor fi facute în scris. Acest lucru se aplica si conventiilor suplimentare si reprezentarilor, precum si amendamentelor sau modificarilor ulterioare ale contractului. Orice modificare a prezentei clauze se va face tot în scris.

  • Dreptul de decizie

Afacerile între partile contractante se vor derula în conformitatea cu legislatia în vigoare si aceasta fara a se tine cont daca beneficiarul este persoana romana sau persoana straina. Nu se vor efectua livrari în strainatate, fara acordul expres al furnizorului, iar beneficiarul preia marfurile de la furnizor în România.

  • Contractul de cumparare si aspectele legate de acesta

Afacerile între partile contractante se desfasoara pe baza unui contract de vânzare cumparare care va fi însotit de:

a) comanda beneficiarului care contine informatii privind cantitatea si tipul marfurilor si locul de livrare

b) confirmarea comenzii de catre furnizor, inclusiv calculul pretului

c) alte documente convenite de parti si de legislatia contabila in vigoare

  • Conditiile de livrare a marfurilor

Livrarea se realizeaza la domiciliul destinatarului. Locul receptiei (în continuare si locul de destinatie) este stabilit conform datelor din comanda beneficiarului. Transportul la adresa de destinatie este asigurata de furnizor.Cheltuielile de transport sunt suportate de furnizor.Responsabilitatea pentru pagubele produse marfurilor revin beneficiarului din momentul preluarii lor la adresa de destinatie. Dreptul de proprietate asupra marfurilor este transferat beneficiarului odata cu achitarea pretului de achizitie. Termenele de livrare mentionate în confirmarea comenzii sunt orientative, furnizorul rezervându-si dreptul de a le modifica in functie de termenele producatorilor. Furnizorul este îndreptatit sa livreze marfurile înainte de acest termen sau dupa expirarea lui, fara nici un fel de pretentie a beneficiarului pentru plata eventualelor pagube produse de întârziere. Sunt admise si livrarile partiale.

  • Conditiile de plata

Preturile de catalog nu includ taxa pe valoarea adaugata la acestea se adauga TVA potrivit legii. Dupa livrarea marfurilor, furnizorul este obligat sa întocmeasca si sa transmita beneficiarului factura cu toate datele prevazute în documentul fiscal. Furnizorul este îndreptatit sa solicite înaintea livrarii un avans în valoare de pâna la 100% din valoarea comenzii sau sa transmita marfurile cu plata ramburs. Data platii este considerata data la care contul vânzatorului a fost creditat cu suma reprezentând pretul de cumparare corespunzator, inclusiv TVA. Data scadenta a platii este considerata data la care marfa s-a predat transportatorului ori alta data convenita prin conventie aparte. În cazul unor întârzieri de plata a facturii, furnizorul este îndreptatit sa calculeze beneficiarului penalizari de in cuantumul dobânzii legale.

  • Responsabilitatea pentru defectele marfurilor, garantia de calitate

Furnizorul ofera garantie de calitate de 36 de luni pentru marfurile livrate de la data vânzarii (care este data receptiei marfurilor). Responsabilitatea furnizorului pentru defectele acoperite de certificatul de garantie a calitatii nu se aplica daca pagubele au fost provocate de evenimente externe dupa preluarea de catre beneficiar si nu au fost generate de furnizor sau de persoanele cu ajutorul carora furnizorul îsi îndeplineste obligatiile. Beneficiarul este obligat sa examineze marfurile în mod nemijlocit înainte de receptia acestora. Daca acesta constata defecte la marfurile livrate, produse în timpul transportului, este obligat sa specifice acest lucru la receptie, în foaia de livrare. Beneficiarul va face reclamatii referitoare la cantitate sau la alte pagube evidente în termen de 3 zile lucratoare de la data receptiei marfurilor. Reclamatiile privind anumite vicii ascunse se vor efectua imediat dupa constatarea acestora, cel mai târziu în termen de 36 de luni de la data receptiei marfurilor. Reclamatia se va efectua în scris si se va considera primita la data trimiterii acesteia. Justificarea reclamatiei, în cazul unor defecte legate de calitate trebuie dovedita printr-o mostra a marfii cu defecte sau prin constatarea oficiala a viciilor. Daca partile nu au stabilit contrariul, reclamatia nu va avea influenta asupra obligativitatii de plata a pretului de cumparare la valoarea facturata. Locul de îndeplinire a angajamentelor ce decurg din raspunderea pentru defecte este sediul furnizorului. În afara pretentiei ce decurge din defectele marfurilor, beneficiarul va avea pretentii pentru acoperirea pagubelor, în special pentru achitarea profitului pe care acesta l-a pierdut ca urmare a livrarii marfurilor cu defecte.

  • Returnarea marfurilor

Beneficiarul are dreptul sa returneze marfurile în termen de 30 zile de la receptie fara a fi obligat sa mentioneze motivele. Marfurile pot fi returnate conform acordului prealabil cu furnizorul dar nedeteriorate, nefolosite si în ambalajul initial, la adresa stabilita de furnizor. Cheltuielile pentru transportul marfurilor vor fi suportate de beneficiar. Dupa preluarea marfurilor returnate, furnizorul întocmeste o nota de credit la pretul de cumparare (fara cheltuielile de transport) si eventual returneaza suma de pe nota de credit prin transfer bancar în contul beneficiarului. Dreptul pentru returnarea marfurilor nu este valabil în cazul în care marfa a fost realizata la comanda speciala a beneficiarului si nu este inclusa în catalog sau daca pentru marfuri a fost oferita o reducere.

  • Protectia datelor si acordul juridic asupra reclamei

În baza întelegerii privind Conditiile comerciale generale clientul îsi exprima în mod expres acordul cu faptul ca societatea KAISER+KRAFT S.R.L. poate efectua, cu scopul unui marketing propriu în relatie cu clientii, cercetarea, procesarea si utilizarea datelor lui personale pe care le-a oferit societatii KAISER+KRAFT S.R.L., pe lânga altele, în baza constituirii bazei de date a clienţilor. Clientul este în primul rând de acord cu faptul ca, în cadrul campaniilor de publicitate ale societatii KAISER+KRAFT S.R.L., îi vor fi expediate, prin fax, e-mail sau alte moduri similare de transmitere a datelor, oferte nesolicitate. Clientul poate oricând retrage prezentul acord, efectele lui producându-se în viitor.

  • Dispozitii finale

Toate contractele de cumparare privind livrarea de marfuri conform catalogului KAISER+KRAFT, încheiate între beneficiar si furnizor se vor derula conform acestor conditii comerciale generale prevazute de legea romana ori convenite de parti. KAISER+KRAFT nu îsi va asuma nici o raspundere pentru consecintele utilizarii incorecte a bunurilor sau ale nerespectarii instructiunilor oferite de d utilizare ale acestora În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor conditii este sau devine nula sau este modificata, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte prevederi. O prevedere care se apropie cât de mult posibil de scopul comercial al prevederii nule este considerata acceptata. Toate litigiile in legatura cu prezentele raporturi comerciale vor fi solutionate de catre instanta competenta de la sediul SC KAISER+KRAFT S.R.L. .