Înapoi
Ghid de produse de mediu

Depozitarea lichidelor inflamabile în dulapuri de siguranță

-

Temeiuri juridice generale și definiții

În acest sens se aplică următoarea definiție pentru depozitarea substanțelor periculoase:

Substanțele periculoase trebuie păstrate sau depozitate astfel încât să nu pună în pericol sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Trebuie prevenită folosirea în mod abuziv sau necorespunzător. Păstrarea substanțelor periculoase în recipiente alimentare este interzisă. Depozitarea este păstrarea substanțelor periculoase pentru utilizare ulterioară, precum și pentru distribuirea către alte persoane.

Aceasta include furnizarea, de exemplu pentru transport sau descărcare, în cazul în care nu are loc în termen de 24 de ore de la începerea ei sau în următoarea zi lucrătoare. Dacă această zi lucrătoare este o zi de sâmbătă, termenul limită este la finalul următoarei zi de lucru.

Depozitarea în dulapuri de siguranță și măsuri de protecție împotriva exploziilor

Avantajele pentru folosirea dulapurilor de siguranță tip 90, conform EN 14470-1, în vederea depozitării lichidelor inflamabile în spațiile de lucru sunt evidente:

 • Îndeplinirea cerințelor elementare de protecție împotriva incendiilor și exploziilor
 • Depozitarea rapidă și eficientă a substanțelor periculoase în dulapurile de siguranță la finalul zilei de lucru
 • Minimizarea depozitării neprotejate a substanțelor periculoase la postul de lucru
 • Reducerea transportului intern de substanțe periculoase și a riscului asociat
 • Flexibilitatea locurilor de depozitare
 • Spațiile de depozitare pot fi utilizate mai eficient

Notă: instalarea dulapurilor de siguranță este posibilă, de asemenea, pe coridoare, în urma consultării serviciilor locale de pompieri, dacă astfel nu se limitează lățimea căilor de evacuare.

Dulapuri de siguranță cu și fără ventilație tehnică

În principiu, dulapurile de siguranță ar trebui să fie prevăzute cu o ventilație tehnică. Aceasta poate fi realizată într-unul din următoarele moduri:

 • Racordarea la un sistem de ventilație deja existent
 • Un ventilator separat cu evacuare corespunzătoare a aerului
 • Un sistem de aerisire instalat pe dulapul de siguranță, cu evacuare corespunzătoare a aerului
 • Racordarea unui dispozitiv cu filtru de recirculare a aerului, conform principiului de adsorbție

În aceste cazuri nu este necesară delimitarea spațiului din jurul dulapului ca zonă expusă la risc de explozie.

Dispozitiv cu filtru de recirculare a aerului

Atunci când se utilizează dispozitive cu filtru de recirculare a aerului, cercetările în practică au demonstrat că nu pot apărea incendii în filtrele de adsorbție – așa cum sunt cunoscute în instalațiile industriale mari – în timpul folosirii dulapurilor de siguranță, dacă dispozitivul cu filtru de recirculare a aerului este instalat pe un dulap de siguranță cu echipament de protecție cu acțiune permanentă. Dacă nu este posibilă utilizarea unei ventilații tehnice, un dulap de siguranță poate fi exploatat și fără. În acest caz trebuie realizată o zonare.

Dulapuri de siguranță conform DIN EN 14470-1

DIN EN 14470-1 – Principalele cerințe

Cerințe de siguranță

 • Minimizarea riscului de incendiu în legătură cu depozitarea substanțelor inflamabile și protejarea conținutului din dulap în caz de incendiu pentru o perioadă de timp cunoscută (și verificată).
 • Minimizarea vaporilor degajați în mediul de lucru.
 • Reținerea posibilelor scurgeri în interiorul dulapului.
 • Pentru prima oară, pompierii sunt, de asemenea, definiți ca obiectiv de protecție explicit. Standardul prevede suficient timp pentru ca personalul să părăsească încăperea de lucru și suficient spațiu pentru pompieri să intre în clădire, înainte ca un incendiu necontrolat să fie provocat de substanțele inflamabile depozitate.


Rezistența la foc

 • Test într-o cameră de ardere adecvată, ca dulap individual, independent.
 • Întregul dulap trebuie să fie expus unor condiții de temperatură identice.
 • Expunere la flăcări conform curbei de temperatură unitară EN 1363-1 (5.1.1).
 • Creșterea temperaturii se măsoară în dulap (13 puncte de măsurare pe suprafețe și în aer).
 • Ulterior, dulapul este clasificat ca tip 15, 30, 60 sau 90.


Uși

 • Trebuie să se închidă complet din orice poziție (timp de închidere max. 20 s).
 • Sistemele încorporate de blocare trebuie să deblocheze ușile închise, la o temperatură de 50 °C (+0/–10 °C).


Ventilație

 • Sunt obligatorii orificii pentru alimentarea cu aer și evacuarea aerului.
 • Orificiile de ventilație trebuie să se închidă automat la o temperatură de 70 °C (±10 °C).


Polițe și sertare

 • Polițele și sertarele trebuie să poată susține sarcina specificată de producător pe durata incendiului.


Vana de captare din bază

 • Vana de captare din bază trebuie să își păstreze funcționalitatea dincolo de durata incendiului.
 • Inspecție vizuală (umplerea vanei de captare din bază cu apă).


Informații care trebuie furnizate

 • Instrucțiuni de utilizare cu informații privind sarcina maximă a polițelor sau sertarelor dulapului, volumul vanei de captare din bază, recomandări pentru inspecție și întreținere, declarația de conformitate a producătorului sau certificate de conformitate ale unui institut de testare a materialelor.


Etichetare și inscripționare

 • Notă: ușile trebuie ținute închise după folosire.
 • Simboluri de avertizare „Caution: risk of fire“ și „Fire: open light and smoking forbidden“ conform ISO 3864.
 • Rezistența la foc în minute conform DIN EN 14470-1.
 • Numele și/sau marca producătorului.
 • Numărul modelului și anul de fabricație.