Înapoi
Ghid de produse de mediu

Planificarea corectă a echipamentelor de laborator

Proces de planificare pentru echipamente de laborator

Proiectarea laboratoarelor ar trebui să fie realizată, pe cât posibil, din interior spre exterior! Acest lucru înseamnă că, în primul rând se planifică echipamentul de laborator, ulterior încăperea și sistemele de utilități, iar în ultimul rând clădirea. Doar așa vă puteți asigura că amenajarea se bazează pe fluxurile de lucru și nevoile utilizatorilor.

Într-un caiet de sarcini se determină următoarele date și se iau în considerare următoarele aspecte:

 • Tipul și frecvența proceselor de lucru
 • Suprafețe pentru experimente
 • Numărul persoanelor care lucrează în laborator
 • Numărul stațiilor de evaluare/birourilor
 • Necesar de echipamente
 • Ce substanțe chimice, materiale consumabile, materiale auxiliare sunt necesare?
 • Echipamente sanitare și electrice necesare, cu specificații de calitate
 • Spațiu de depozitare necesar
 • Cum se realizează logistica în construcția laboratorului?
 • Eliminarea substanțelor chimice
 • Numărul de încăperi, încăperi alăturate și spații comune

Ulterior, în baza caietului de sarcini aprobat se întocmesc specificațiile de construcție, în care se stabilesc aspectele cantitative și calitative cu privire la laborator și amenajarea acestuia.

Planificarea corectă a echipamentelor de laborator wt$

Sanitare, electrice

Este necesară o definiție exactă a interfețelor:

 • Cum se amplasează cablurile/țevile în clădire?
 • Cum ajung mediile în laborator?
 • Se generează, centralizat sau descentralizat, medii precum vid sau aer comprimat?
 • Unde sunt punctele de transfer?
 • Cine racordează țevile la supapa de blocare?
 • Cine asigură circuitele electrice și face legătura între cablurile electrice și conectori?

Ventilație

 • Ce cantități de aer sunt necesare?
 • Cât de mare este schimbul de aer din încăpere?
 • Sunt prevăzute hote de evacuare cu debite volumetrice variabile?
 • Încăperile sunt climatizate?
 • Cine va fi responsabil de reglarea aerului din laborator?
 • Cum se generează căldura de către echipamente, persoane etc.?
 • Cine conectează hotele de evacuare și dulapurile aspirate la sistemul de ventilație?

Planificarea detaliată a echipamentelor de laborator

Mese de laborator

 • Ce material este necesar, respectiv suficient, pentru blaturile meselor?
 • Ce materiale sunt necesare la masă și care este calitatea acestora (sanitare, electrice)?
 • Ar trebui integrate polițe sau dulapuri suspendate?
 • Ce fel de dulapuri de podea sunt necesare?
 • Ar trebui integrate chiuvete sau sunt prevăzute lavoare separate?

Spații de depozitare

 • Ce fel de echipamente, materiale auxiliare și consumabile trebuie depozitate?
 • Este nevoie de spațiu de depozitare pentru păstrarea documentațiilor etc.?
 • Sunt necesare dulapuri aspirate, precum dulapuri pentru acizi și substanțe alcaline, dulapuri pentru butelii de gaz sub presiune, dulapuri pentru solvenți sau pentru substanțe chimice?

Hote de laborator

 • Definirea tipului de hotă, în funcție de înălțimea încăperii și de lucrările care urmează a fi executate
 • Ce medii sunt necesare?
 • Aer evacuat în mod constant sau variabil?
 • Există substanțe chimice agresive, a căror utilizare necesită placări speciale, precum ceramică, polipropilenă sau inox?
 • Sunt necesare clapete pendulante în peretele lateral al hotei, pentru trecerea cablurilor?

Siguranță

Normele pentru laboratoare au fost elaborate de Federația germană a instituțiilor de asigurare obligatorie împotriva accidentelor, Comitetul de expertiză chimică, și vizează măsurile de protecție pentru lucrările cunoscute general în laboratoare cu pericolele asociate. Acestea se referă la construcția și amenajarea laboratoarelor. Acolo se regăsesc informații pe următoarele subiecte:

Rute operaționale și de circulație
Zonă de operare în fața mesei de laborator sau a hotei: 450 mm
Zonă de circulație între 2 zone de operare: 550 mm

 • Uși: trebuie să se deschidă spre exterior și să fie prevăzute cu geam.
 • Ventilație: laboratoarele trebuie să fie dotate cu suficiente sisteme tehnice de ventilație adecvate, eficiente în orice moment.
 • Spații de depozitare pentru substanțe periculoase: trebuie să fie conectate la un sistem eficient de evacuare a aerului, dimensionat în mod corespunzător și eficient în orice moment.
 • Dușuri de corp: la ieșirea din laboratoare trebuie instalat un duș de corp alimentat cu apă (pe cât posibil potabilă).
 • Dușuri oculare: în laboratoare trebuie instalat un duș ocular alimentat cu apă potabilă.
Produsele noastre de top din acest ghid
Relevant
Număr articole: 40