Înapoi
Ghid de produse pentru depozit

Marca de calitate RAL

Mărcile de calitate RAL reprezintă expresia unor standarde înalte de calitate, monitorizate imparțial. Marca de calitate RAL-RG-614 se acordă produselor verificate din domeniul tehnicii de depozitare și al echipamentelor operaționale. Aceasta garantează că respectivele produse îndeplinesc standarde înalte de calitate și siguranță. Dumneavoastră, în calitate de clienți, puteți fi siguri că articolele sunt livrate cu caracteristicile promise.

Produsele care poartă marca de calitate RAL trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele 9 condiții de calitate:

  • Stabilitatea și capacitatea portantă sunt verificate de către un verificator structural recunoscut. Se anexează analiza structurală certificată.
  • Stabilitatea structurală și capacitatea portantă, inclusiv nivelul suficient de rigiditate pe lungime și adâncime, sunt verificate în condiții de solicitare maximă.
  • Producătorul folosește exclusiv materiale standardizate pentru aceste produse.
  • Producătorul dispune de personal specializat calificat pentru proiectarea, realizarea și montarea produselor.
  • Testele interne efectuate de producător sunt confirmate oficial de către oficiul de stat pentru verificarea materialelor, dintr-un stat federal.
  • Calitatea constantă a produselor este demonstrată prin verificări proprii, documentate de către producător.
  • Producătorul se supune la cel puțin două inspecții neanunțate pe an, cu privire la menținerea calitatea și siguranței, din partea oficiului pentru verificarea materialelor.
  • Producătorul pune la dispoziția utilizatorului instrucțiuni clare și sigure din punct de vedere structural pentru montaj și funcționare.
  • În general, articolele producătorului sunt prevăzute cu plăcuțe de identificare, care specifică capacitățile maxime de încărcare privind capacitatea portantă de suprafață și cea a polițelor.
Categoriile noastre de top din acest ghid