Înapoi
Ghid de produse de mediu

Informații despre depozitarea reglementară substanțelor periculoase

Prin intermediul informațiilor prezentate mai jos vă oferim o scurtă imagine de ansamblu asupra reglementărilor și cerințelor referitoare la depozitarea conform legii a lichidelor inflamabile și toxice pentru mediul acvatic.

Astfel puteți depozita reglementar lichidele inflamabile și toxice pentru mediul acvatic

Vă rugăm respectați reglementările obligatorii, dispozițiile și legile valabile în țara dumneavoastră, referitoare la autorizații, volumele de captare prevăzute etc.

Amplasarea și depozitarea vanelor de captare

Pentru a proteja apele subterane, recipientele în care se depozitează lichide inflamabile sau poluante, trebuie asigurate împotriva scurgerilor, folosind vane de captare adecvate.
Vanele de captare pot fi amplasate doar pe suprafețe plane, ferite de ploaie. Conform reglementărilor și legilor germane, o vană de captare trebuie să poată colecta conținutul celui mai mare recipient, însă cel puțin 10 % din cantitatea depozitată.

Exemplu
Depozitarea a 2 butoaie de 200 litri

  • Cantitate totală de depozitat = 400 litri, din care 10 % = 40 litri
  • Cel mai mare recipient = 200 litri

Volum necesar al vanei = 200 litri

Atenție!
În zonele de protecție a apelor (în măsura în care depozitarea este permisă), trebuie să poată fi reținută întreaga cantitate care urmează a fi depozitată (100%).

Vane de captare din oțel pentru depozitarea lichidelor inflamabile din categoriile 1 - 3 GHS, precum și pentru lichide toxice pentru mediul acvatic, categoriile 1 - 4 GHS.

Vane de captare din PE pentru depozitarea lichidelor toxice pentru mediul acvatic din categoriile 1 - 4 GHS. Nu este autorizată în Germania pentru depozitarea mediilor inflamabile.

Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase wt$

Rezistența materialelor

Rezistența împotriva coroziunii a materialelor folosite, precum și compatibilitatea lor cu substanțele depozitate trebuie asigurate în mod demonstrabil. Utilizatorul este responsabil de acest lucru. Vă rugăm să respectați întotdeauna listele referitoare la rezistență și fișele tehnice ale substanțelor periculoase pentru mediile ce urmează a fi depozitate.

Sfat
În cazul în care nu sunt disponibile specificații în listele referitoare la rezistență, materialul poate corespunde de cele mai multe ori cu materialul recipientului de depozitare.

Clasificarea / etichetarea lichidelor toxice pentru mediul acvatic

Simboluri pentru substanțe periculoase pentru lichide toxice pentru mediul acvatic

ÎN TRECUT conform Legii privind gestionarea apelor (până la 30.11.2010)

Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase wt$

Clasificare: foarte toxic pentru mediul acvatic | Frază R: - | Categorie de pericole: WGK3
Clasificare: toxic pentru mediul acvatic | Frază R: R 50, R 50/53, R 51/53 | Categorie de pericole: WGK2
Clasificare: nociv pentru mediul acvatic | Frază R: R 52/53, R 53 | Categorie de pericole: WGK1

NOU conform GHS / REACH (aplicare începând cu 01.12.2010)

Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase 677

Clasificare: toxicitate acută pentru mediul acvatic | Frază H: H 400 | Categorie de pericol: categorie GHS 1

Clasificare: foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | Frază H: H 410 | Categorie de pericol: categorie GHS 1

Clasificare: foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | Frază H: H 411 | Categorie de pericol: categorie GHS 2

Clasificare: foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | Frază H: H 412 | Categorie de pericol: categorie GHS 3

Clasificare: foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | Frază H: H 413 | Categorie de pericol: categorie GHS 4

Clasificarea / etichetarea lichidelor inflamabile

Simboluri pentru substanțe periculoase pentru lichide inflamabile

ÎN TRECUT conform Ordonanței privind substanțele periculoase (până la 30.11.2010)

Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase wt$

Clasificare: foarte inflamabil | Criterii: punct de aprindere < 0 °C punct de fierbere < 35 °C | Frază R: R 12

Clasificare: ușor inflamabil | Criterii: punct de aprindere < 21 °C | Frază R: R 11, R 15, R 17

Clasificare: inflamabil | Criterii: punct de aprindere > 21 °C < 35 °C | Frază R: R 10

NOU conform GHS / REACH (aplicare începând cu 01.12.2010)

Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase 675

Clasificare: extrem de inflamabil | Criterii: punct de aprindere < 23 °C punct de fierbere < 35 °C | Frază H: H 224 | Categorie de pericol: categorie GHS 1

Clasificare: ușor inflamabil | Criterii: punct de aprindere < 23 °C punct de fierbere > 35 °C | Frază H: H 225 | Categorie de pericol: categorie GHS 2

Clasificare: inflamabil | Criterii: punct de aprindere > 23 °C < 60 °C | Frază H: H 226 | Categorie de pericol: categorie GHS 3

Mai multe simboluri pentru substanțe periculoase conform GHS

Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase 673

Coroziv C

Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase 679

Toxic T

Foarte toxic T+

Toate informațiile sunt valabile exclusiv pentru Germania, au rol orientativ și nu sunt obligatorii. Respectați în general normele valabile pentru țara dumneavoastră. Obțineți mai multe informații de la autoritatea dumneavoastră competentă.

Ghid pentru depozitarea substanțelor periculoase

Pentru a vă ușura alegerea produsului potrivit pentru tipul de utilizare necesară dumneavoastră, am integrat un ghid pentru depozitarea substanțelor periculoase referitor la respectivele produse:

În ceea ce privește adecvarea și rezistența autorizate, sunt afișate simbolurile substanțelor periculoase pe mediile care trebuie depozitate cu prioritate (găsiți aceste simboluri și pe recipientele dumneavoastră pentru substanțe periculoase).

În ceea ce privește autorizația, este afișat logo-ul certificatului de testare corespunzător.

Autorizații

Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase 646
Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase 711

Certificate de testare americane SUA

Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase 665

Environmental Protection-Agency

Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase 692

Occupational Safety & Health Agency National Fire Protection Agency

Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase 724

Uniform Fire Code

Informații despre depozitarea reglementară a substanțelor periculoase și despre ghidul pentru depozitarea substanțelor periculoase 669

Factory Mutual (agenție independentă de testare)

Explicarea termenilor și prescurtărilor folosite

ADR / RID
Directive privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe cale rutieră și feroviară


BetrSichV
Ordonanța privind securitatea și siguranța în muncă


DIBt
Institutul German pentru Tehnica Construcțiilor


GGVSEB
Directive privind transportul de mărfuri periculoase pe cale rutieră, feroviară și navigabilă interioară


GHS
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – sistem armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (substanțe și amestecuri).

IBC / KTC
Intermediate Bulk Container / Container cubic tip cisternă
Container de transport vrac autorizat internațional pentru substanțe periculoase lichide.


StawaR
Regulamentul privind vanele din oțel de până la 1000 litri


TRbF
Reguli tehnice pentru lichide inflamabile


TRG
Reguli tehnice pentru gaze comprimate


ADR / RID
Directive privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe cale rutieră și feroviară


ÜHP
Declarație de conformitate emisă de producător după testarea produsului de către un institut recunoscut

Produsele noastre de top din acest ghid
Relevant
Număr articole: 570