Înapoi
Ghid de produse de mediu

Depozitarea lichidelor toxice pentru mediul acvatic în dulapuri ecologice și dulapuri pentru chimicale

Notă: vă rugăm să respectați prevederile și dispozițiile obligatorii valabile în țara dumneavoastră. Obțineți mai multe informații de la autoritatea dumneavoastră competentă.

Temeiuri juridice generale și definiții

Protecția muncii

Angajatorul este obligat să ia măsurile adecvate de protecție a muncii, care influențează siguranța și sănătatea angajaților în timpul lucrului.

Acesta trebuie să verifice eficacitatea măsurilor și să le adapteze la schimbările de circumstanțe, după cum este necesar. În acest sens, trebuie să vizeze o îmbunătățire a siguranței și protejării sănătății angajaților. Folosirea dulapurilor ecologice și pentru chimicale este utilă în acest caz. Ele garantează siguranța angajatorului și angajatului!

Depozitarea reglementară a lichidelor toxice pentru apă

În principiu, manipularea și depozitarea substanțelor periculoase reprezintă un potențial de risc foarte ridicat. Pentru a proteja oamenii și mediul înconjurător, în companiile care lucrează cu substanțe periculoase trebuie puse în aplicare cerințele speciale ale legislației naționale. Acest lucru se realizează, de exemplu, prin folosirea dulapurilor de siguranță speciale.

Păstrarea și depozitarea substanțelor chimice

Depozitarea lichidelor toxice pentru mediul acvatic în dulapuri ecologice și dulapuri pentru chimicale wt$

Dulap ecologic și pentru materiale cu compartiment de siguranță tip 30

Substanțele periculoase trebuie păstrate sau depozitate, astfel încât să nu pună în pericol sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. În acest scop trebuie luate măsuri de precauție adecvate și rezonabile preveni atât utilizarea abuzivă cât și necorespunzătoare.

Pentru a evita posibilele utilizări necorespunzătoare sau abuzive, trebuie să vă asigurați că substanțele periculoase nu pot fi confundate între ele și nici cu produse alimentare. Din acest motiv, este obligatoriu să evitați păstrarea și depozitarea alimentelor împreună cu substanțe periculoase. Acest lucru este interzis și reprezintă un pericol mortal!

Substanțele periculoase pot fi păstrate doar în recipiente realizate din materiale care rezistă solicitărilor preconizate. Recipientele originale corespund acestor cerințe.

Cu toate acestea, recipientele în sine trebuie depozitate, la rândul lor, în încăperi/depozite/dulapuri adecvate.

La depozitare trebuie reținute următoarele:

  • La recipientele din plastic există pericolul de fragilizare, deformare sau difuzie, în special în cazul lichidelor organice.
  • Recipientele din aluminiu nu trebuie folosite pentru substanțe care conțin hidrocarburi clorurate, iar pentru substanțe alcaline puternice sunt adecvate sticlele din polipropilenă (PP), însă nu sticlele din sticlă.
  • Substanțele periculoase nu trebuie păstrate sau depozitate în recipiente cu o formă sau inscripție care ar putea permite confundarea cu produse alimentare.
  • Substanțele periculoase care dezvoltă gaze, vapori, brume sau fumuri periculoase, trebuie păstrate în dulapuri ventilate în mod eficient.

Lichidele inflamabile trebuie depozitate în dulapuri de siguranță speciale, cu o clasă superioară de rezistență la incendiu, care:

  • sunt racordate la un sistem de ventilație eficient, care asigură cel puțin un schimb de aer de cel puțin 10 ori pe oră și care evacuează gazele și vaporii constant în aer liber,
  • sub suprafața inferioară de depozitare sunt prevăzute cu o vană de captare din materiale neinflamabile, care poate susține cel puțin 10% din cantitatea de depozitare maximă admisă, însă cel puțin volumul celui mai mare recipient,
  • sunt prevăzute cu uși care se închid automat și care pe partea frontală sunt prevăzute cu semnul de avertizare „Avertisment substanțe inflamabile” și semnul de interdicție „Focul, lumina deschisă și fumatul interzise”,
  • în caz de incendiu, împiedică propagarea focului, de exemplu prin întreruperea ventilației dulapului.
Depozitarea lichidelor toxice pentru mediul acvatic în dulapuri ecologice și dulapuri pentru chimicale wt$

Compartiment de siguranță tip 30

În cazul în care nu sunt disponibile astfel de dulapuri, există și dulapuri pentru chimicale, care oferă un nivel de depozitare sub forma unui compartiment de siguranță cu clasificare tip 30. Acest compartiment prezintă toate caracteristicile relevante din punct de vedere al siguranței ale unui dulap de siguranță rezistent la foc.

Substanțele și preparatele toxice (incl. substanțe sau preparate cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoriile 1 și 2) trebuie păstrate sau depozitate astfel încât doar personalul calificat să aibă acces la aceste substanțe periculoase!

Depozitare mixtă

Potențialul de risc generat prin depozitarea de substanțe chimice nu depinde doar de cantitatea care urmează a fi înmagazinată, ci și de periculozitatea acestora. Nu este permisă depozitarea dezorganizată. Acest lucru ar putea duce la depozitarea comună a unor substanțe chimice care, din motive de siguranță, trebuie păstrate separat.

Depozitarea substanțelor speciale, precum acizi și substanțe alcaline

Acizii și substanțele alcaline trebuie depozitate întotdeauna separat, deoarece pot emana vapori agresivi! Dacă aceste substanțe se depozitează într-un singur dulap, trebuie păstrate în zone separate între ele, iar dulapul trebuie racordat la un sistem de ventilație și ventilat permanent. Marcarea zonelor trebuie realizată astfel încât să nu fie posibilă amestecarea acizilor și a substanțelor alcaline.

Aceste dulapuri trebuie să fie prevăzute cu vane și baze rezistente la coroziune.

Vă rugăm să întrebați de dulapuri pentru acizi și substanțe alcaline, în vederea depozitării reglementare a acestor substanțe.

Depozitarea produselor fitosanitare

Depozitarea lichidelor toxice pentru mediul acvatic în dulapuri ecologice și dulapuri pentru chimicale wt$

Dulap pentru produse fitosanitare

Produsele fitosanitare sunt substanțe și preparate active chimice sau biologice, care pot dăuna apei și care necesită o depozitare în siguranță.

Produsele fitosanitare trebuie păstrate exclusiv în ambalajele originale, bine închise. În plus, se aplică următoarele: în principiu, nu trebuie folosite materiale inflamabile ca materiale de construcții. Nu trebuie instalate nici rafturi din lemn și nici nu trebuie lăsate unități mai mari de recipiente în cutii de carton.

Depozitul sau dulapul ecologic / pentru chimicale trebuie marcat ca fiind depozit pentru produse fitosanitare și trebuie prevăzut cu eticheta Produse fitosanitare – accesul interzis persoanelor neautorizate.

Dulapurile ecologice ar trebui să aibă marca Ü, ceea ce înseamnă ca vanele de captare sunt etanșe în mod corespunzător.

La aceste dulapuri trebuie, de asemenea, avută în vedere capacitatea de captare a polițelor. În ceea ce privește depozitarea produselor fitosanitare, 10% din cantitatea depozitată, însă cel puțin volumul celui mai mare recipient, trebuie să fie colectată în cazul unei scurgeri. Dacă vă aflați într-o zonă de protecție a apelor trebuie să poată fi colectată întreaga cantitate depozitată. Aici poate fi necesară echiparea dulapurilor cu polițe mai mari.

Caracteristicile dulapurilor ecologice / pentru chimicale

În funcție de tipul de substanță depozitată, trebuie să fie îndeplinite anumite cerințe minime. Doar astfel poate fi garantată depozitarea sigură.

De aceea, pentru depozitarea reglementară și în siguranță a substanțelor chimice și toxice neinflamabile există dulapuri ecologice / pentru chimicale. Aceste dulapuri sunt utilizate pentru depozitarea reglementară a lichidelor și substanțelor toxice neinflamabile, periculoase pentru mediul acvatic.

Opțional, acestea sunt echipate cu o vană de captare testată din punct de vedere al etanșeității și prevăzută cu un certificat.

Substanțele care, datorită proprietăților lor, nu necesită extracție, pot fi depozitate în dulapuri pentru chimicale sau în vitrine. Anumite substanțe pentru chimicale au uși cu inserții din sticlă; aceste suprafețe vitrate trebuie să fie realizate fie din sticlă securizată sau din materiale cu proprietăți de siguranță cel puțin echivalente (sticlă securizată compozită, plexiglas, policarbonat).

Produsele noastre de top din acest ghid
Cele mai vândute
Număr articole: 57